PĀRCELTAS

 

vairāk informācijas sekos

TrailRace Stafetes 2020 Inciems

Ar lepnumu varam paziņot, ka šogad pirmo reizi Edijs Dzalbs, biedrība “Ieskrien mežā” un Latvia TrailRace komanda rīko TrailRace Stafetes 2020 taku skriešanas sacensības.

Lai tā kārtīgi noslēgtu šī dīvainā sociālās distancēšanās gada taku skriešanas sezonu, mēs piedāvājam, savukārt, tādas īstenas saliedēšanās sacensības – taku skriešanas stafete komandām – turklāt pie Inciema krāšņā un izaicinošā apvidū gar Braslas upes krastiem!

Trases būs veidotas tā, lai komandas biedri un līdzjutēji varētu lieliski novērot sacensību norisi un aktīvi atbalstīt savējos!

SACENSĪBU NORISE

Datums:

2020. gada 1. novembris

Vieta:

Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads | karte

Programma:

08:30 – reģistrācijas atvēršana
10:00 – 1 KM bērnu skrējiens

10:30 – starts stafetes 1. etapa dalībniekiem

13:30 – masu starts stafetes 3. etapa (vēl nestartējušajiem) dalībniekiem

15:00 – apbalvošana
16:00 – kontrollaiks

DISTANCES

 

Komandas dalībniekiem būs jāveic šādi stafetes etapi:

Distanču garumi un kāpuma metri vēl var tikt precizēti!

TRASES

[drīzumā]

GPX faili: 5 KM | 10 KM | 15 KM [drīzumā]

SVARĪGI NOTEIKUMI

Stafetes komanda

Stafetē piedalās 3 dalībnieku komanda, kurā katrs no dalībniekiem veic vienu no trijiem stafetes etapiem.

Stafetes norise

1. Izvēlētais pirmais komandas dalībnieks dodas stafetes 1. etapa 15 KM distancē,

pēc kuras veikšanas uzreiz

2. Nākamais komandas dalībnieks dodas stafetes 2. etapa 5 KM distancē,

pēc kuras veikšanas uzreiz, bet ne vēlāk kā 13:30 (ar masu startu)

3. Pēdējais komandas dalībnieks dodas stafetes 3. etapa 10 KM distancē.

= Stafetē uzvar tā komanda, kuras dalībnieki ir veikuši visu 3 etapu distances kopsummā visātrāk.

! Stafetes maiņa tiek veikta, etapu finišējušajam skrējējam starta-finiša koridorā pieskaroties savam komandas biedram, kas skries nākamo stafetes etapu.

Ieskaites grupas

Stafetes komandas tiek iedalītas 3 grupās: vīriešu komandas, sieviešu komandas un jauktās komandas (1 sieviete un 2 vīrieši vai 2 sievietes un 1 vīrietis).

Vecuma grupas

Stafetes komandas netiks iedalītas vecuma grupās.

Stafetes komandā drīkst piedalīties dalībnieki, kas ir dzimuši pirms 2008. gada vai arī jaunāki, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

Bērnu skrējienā varēs piedalīties 2010. gadā dzimuši un jaunāki dalībnieki.

Dzeršanas punkti

Lai samazinātu atkritumu daudzumu, dzeršanas punktos iesakām izmantot savus dzeršanas traukus.

Kontrollaiks
Visu distanču veikšanai tiek noteikts kontrollaiks - līdz 16:00.

Nūjotāji
Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē), iekļaujoties noteiktajā kontrollaikā.

Obligātais ekipējums

Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.

Apbalvošana
Tiks apbalvotas 6 ātrākās vīriešu, sieviešu un jauktās komandas ar laureātu medaļām un piemiņas balvām.

Tiks apbalvoti arī ātrākie katra stafetes etapa distances veicēji, vīrietis un sieviete, ar piemiņas balvām.

Izlozes kārtībā tiks apbalvoti vairāki dalībnieki ar sacensību rīkotāju un atbalstītāju sarūpētajām balvām.

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Sacensību dalībnieku kopējais skaits ir ne vairāk kā 300 personas (tas ir, 100 komandas).

DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĀCIJA

! Šobrīd ir pieejama tikai stafetes komandu reģistrācija.

 

! Oktobrī tiks atvērta arī pieteikšanās individuāliem dalībniekiem, kuriem sacensību rīkotāji izveidos komandu.

! Bērnu skrējiena dalībnieku reģistrācija tiks atvērta arī oktobrī, par ko informēsim vēlāk!

 

Dalības maksa ir atkarīga no stafetes komandas reģistrācijas (un apmaksas) datuma:

 

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, piemiņas medaļa, uzkodas un dzērieni tiem paredzētajos punktos un finišā, rezultātu elektroniskā laika uzskaite, trases marķējums, tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi.

 

Pieteikšanās sacensībām tiek veikta tiešsaistē - reģistrēties!
 

Pēc pieteikšanās tiks saņemts e-pasts ar reģistrācijas apstiprinājumu un informāciju par dalības maksas pārskaitīšanu:

Biedrībai "Ieskrien mežā", reģ. nr. 40008283977,

A/S Swedbank kontu LV94HABA0551046250156.

Lūgums maksājuma mērķī norādīt - "TrailRace Stafetes 2020 Inciems dalības maksa, [komandas nosaukums]".

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

! Stafetes komandā (dalībnieku sastāvs, etapu skrējēji) var veikt izmaiņas līdz 28. oktobrim, rakstot uz latviatrailrace@gmail.com.

​Būs iespējama arī pēdējā brīža reģistrācija uz vietas sacensību dienā.

Jau pieteiktās komandas!

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

Distanču marķējums
Distances tiks marķētas ar bultām un lentām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.

Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai par marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.
 

Laika uzskaite

Laika uzskaite tiek veikta izmantojot īpašu identu (čipu), kas dalībniekam tiek izsniegts reģistrējoties sacensības centrā - aploksnē kopā ar dalībnieka numuru.

Laika uzskaites identam (čipam) ar aproci ir jābūt apliktam ap roku uz visu skrējiena laiku.

Laika uzskaites idents (čips) pirms starta ir jāaktivizē pie sacensību darbinieka, ieejot starta koridorā.

Pēc finiša laika uzskaites idents (čips) ir jāatdod sacensību darbiniekam.

Laika uzskaites identa (čipa) neatgriešanas, pazaudēšanas gadījumā ir jāmaksā sods 65 EUR.


Veselība un drošība
Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem pa tālruni.

Tiesāšana un diskvalifikācija

Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.

Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

Uzvedības un kārtības normas

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.

Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu un dzeršanas punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Foto un video
Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.

Datu apstrāde

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

Force majeure

Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās vai citās biedrības "Ieskrien mežā" (Latvia TrailRace) rīkotajās sacensībās.

Izmaiņas nolikumā

Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām.

Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.