Privātuma politika

1. Šī privātuma politika paskaidro to, kā interneta vietnē LatviaTrailRace.com tiek apstrādāta lietotāju informācija un sacensību dalībnieku personas dati un kam tie ir pieejami.

2. Interneta vietne LatviaTrailRace.com izmanto tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes vai unikālos identifikatorus, lai anonīmi identificētu lietotāju datoru vai ierīci, lai spētu sniegt labāku pakalpojama lietojamību. Interneta vietne LatviaTrailRace.com sistēmas uzglabā informāciju par izmantoto web pārlūku, operētājsistēmu un IP adresi.

3. Interneta vietne LatviaTrailRace.com vāc sacensību dalībnieku personas datus un tos apstrādā ar mērķi:

3.1. Dalībnieku reģistrēšana dalībai un identifikācijai sacensībās;

3.2. Dalībnieku numuru izgatavošana;

3.3. Drošības pasākumu nodrošināšana sacensību laikā;

3.4. Dalībnieku ēdināšanas un citu pamatpakalpojumu saņemšanai;

3.5. Sacensību organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana;

3.6. Dalībnieku personas datu glabāšana arhivēšanas un statistikas nolūkiem sabiedrības interesēs.

 

4. Interneta vietne LatviaTrailRace.com vāc šādus personas datus, kas apliecina dalībnieku personību, reģistrējoties sacensībām:

4.1. vārds, uzvārds;

4.2. dzimšanas dati;

4.3. telefona numurs;

4.4. e-pasta adrese;

4.5. valsts;

4.6. komanda.

5. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks ievada reģistrācijas elektroniskajā formā savus personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šīs privātuma politikas noteikumiem un sacensību saistošajiem noteikumiem. Reģistrācijas formā ir aizliegts ievadīt citu personu personas datus, izņemot gadījumu, kad nepilngadīgas personas līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) sacensībām reģistrē un šo personu personas datus nodod to likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis).

6. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina savu brīvu gribu dalībai sacensībās, kā arī izsaka piekrišanu savu personas datu apstrādei, ievērojot šīs privātuma politikas noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu.

7. Interneta vietne LatviaTrailRace.com personu datus glabā nenoteiktu laika posmu.

8. Interneta vietne LatviaTrailRace.com nedalās ar personu datu informāciju ar citiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem, izņemot sacensību numuru drukāšanas un sacensību rezultātu uzskaites ārējo pakalpojumu nodrošinātājiem.

 

9. Interneta vietne LatviaTrailRace.com veic personas datu apstrādi Personas datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.

 

10. Dalībnieks ir informēts, ka sacensību pasākumu norises laikā dalībnieks tiek fiksēts audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā. Sacensību organizators ir tiesīgs izmantot šos fiksētos materiālus jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir informēts, ka sacensību organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.

 

11. Interneta vietne LatviaTrailRace.com ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šīs privātuma politikas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē LatviaTrailRace.com.

 

12. Ja Jums rodas papildus jautājumi vai bažas par Jūsu datu privātumu, lūdzu, droši sazinieties ar mums elektroniski.