Nakts TrailRace 2020 Lode

Ar lepnumu varam paziņot, ka šogad pirmo reizi Edijs Dzalbs, biedrība “Ieskrien mežā” un Latvia TrailRace komanda rīko Nakts TrailRace 2020 taku skriešanas sacensības Lodē. Kā ierasts, visu mūsu rīkoto sacensību mērķis ir popularizēt skriešanu, it īpaši taku skriešanu, kā daļu no aktīva, veselīga un dabai draudzīga dzīvesveida, šoreiz pārbaudot dalībnieku ātrumu un izturību Lodes apkārtnes Gaujas stāvo krastu, klinšu un gravu ieskautajās meža takās nakts tumsā!

SACENSĪBU NORISE

Datums:

2020. gada 28. / 29. augusts

Vieta:

Lode, Liepas pagasts, Priekuļu novads | karte

Programma:

28. augusts, piektdiena:
19:00 – reģistrācijas atvēršana
21:00 – kopējais starts 10 KM un 20 KM distancēm

21:15 – starts 5 KM distancei

23:00 – apbalvošana 5 KM un 10 KM distancēm

23:30 – apbalvošana 20 KM distancei

29. augusts, sestdiena:
02:00 – trases slēgšana (kontrollaiks)

DISTANCES

Sacensību dalībniekiem būs iespēja veikt šādas distances:

TRASES

GPX faili: 10 KM | 20 KM

SVARĪGI NOTEIKUMI

Vecuma grupas

5 KM un 10 KM distanču dalībnieki tiek iedalīti 3 vecuma grupās: jaunieši (1996.–2005.), pieaugušie (1979.–1995.) un veterāni (1978. un vecāki).

20 KM distanču dalībnieki tiek iedalīti 2 vecuma grupās: pieaugušie (1979.–2002.) un veterāni (1978. un vecāki).

Sacensībās drīkst piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādītās vecuma grupas, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

Dzeršanas punkti

Lai samazinātu atkritumu daudzumu, dzeršanas punktos iesakām izmantot savus dzeršanas traukus.

Kontrollaiks
Visu distanču veikšanai tiek noteikts kontrollaiks - līdz 29. augusta 02:00 naktī.

Nūjotāji
Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē) ar nosacījumu, ka dalībnieks veic distanci līdz trases slēgšanas brīdim (kontrollaikam).

Obligātais ekipējums

Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.
5 KM un 10 KM distanču dalībnieku obligātais ekipējums: galvas lukturis.
20 KM distances dalībnieku obligātais ekipējums: uzlādēts mobilais telefons, galvas lukturis.

Apbalvošana

Tiks apbalvoti trīs ātrākie vīrieši un sievietes visās distancēs absolūtajā un katras vecuma grupas ieskaitē ar piemiņas balvām.
 

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Sacensību laikā tās dalībnieku, sacensību rīkotāju darbinieku un citu sacensību centrā atļauto tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu darbinieku kopējais skaits ir ne vairāk kā 3 000 personas.

DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĀCIJA

Sacensību dalības maksa ir atkarīga no dalībnieka reģistrācijas datuma:

 

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, piemiņas medaļa, uzkodas un dzērieni tiem paredzētajos punktos un finišā, rezultātu elektroniskā uzskaite, trases marķējums, tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi.

 

Pieteikšanās sacensībām tiek veikta tiešsaistē - reģistrēties!
 

Pēc pieteikšanās dalībnieks saņem e-pastu ar reģistrācijas apstiprinājumu un informāciju par dalības maksas pārskaitīšanu:

Biedrībai "Ieskrien mežā", reģ. nr. 40008283977,

A/S Swedbank kontu LV94HABA0551046250156.

Lūgums maksājuma mērķī norādīt - "Nakts TrailRace 2020 Lode dalības maksa, [dalībnieka vārds, uzvārds]".

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

​Būs iespējama arī pēdējā brīža reģistrācija uz vietas sacensību dienā.

Jau pieteiktie dalībnieki!

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

Distanču marķējums
Distances tiks marķētas ar bultām un lentām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.

Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai par marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.

Veselība un drošība

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem pa tālruni.

Tiesāšana un diskvalifikācija

Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.

Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

Uzvedības un kārtības normas

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.

Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu un dzeršanas punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Foto un video
Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.

Datu apstrāde

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

Force majeure

Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās vai citās biedrības "Ieskrien mežā" (Latvia TrailRace) rīkotajās sacensībās.

Izmaiņas nolikumā

Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām.

Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.