Nolikums

 

(Tiks precizēts līdzko būs zināms jaunais sacensību norises datums!)

 

1. Mērķis

 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kas ir dabai draudzīgs

 • Popularizēt skriešanu, liekot uzsvaru uz skriešanu pa takām (taku skriešana) kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu

 • Noteikt, kuri ir labākie skrējēji sacensībās piedāvātajās distancēs

 • Popularizēt taku skriešanu

2. Sacensību norises laiks un vieta

Latvia TrailRace 2020 taku skrējiens, neatkarīgi no laika apstākļiem, norisināsies Daibē, Stalbes pagasts, Pārgaujas novadā 29. - 30.maijā. 

 

3. Sacensību programma 

 

29. maijs

 

19:00-22:00 - sacensību centra atvēršana un reģistrācijas atvēršana 63 KM  distances dalībniekiem

(būs arī ''telšu pilsētiņa'', kur dalībnieki un atbalstītāji jau iepriekšējā dienā drīkst ierasties un izvietot savas teltis). 

30. maijs

2:30 - reģistrācijas atvēršana

4:00 - starts 63 KM distancei

9:00 - starts 31 KM distancei

11:00 - starts 16 KM distancei

11:30 - starts 8 KM distancei

13:00 - starts 1 km bērnu skrējienam

15:00 - apbalvošana

4. Distances

5. Dalībnieku vecuma grupas

8 KM distance

16 KM distance

31 KM distance

63 KM distance

! 63 KM distances dalībniekiem  būs 3 uzkodu punkti (18km, 31km, 53 km). 31. kilometrs ir distances viduspunkts jeb sacensību centrs, kurā zem telts būs iespēja atstāt savas mantas, paēst, atpūsties un saņemt medicīnisko palīdzību. 

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni līdz 12 gadu vecumam. Visi bērnu skrējiena dalībnieki saņems piemiņas balvu finišā. Bērnu skrējiens ir bez maksas. Vecākiem ir atļauts doties kopā ar bērniem veikt viņu distanci.  

Latvia TrailRace taku skrējienā drīkst piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

6. Reģistrācija/ Dalības maksa

Dalības maksu apmaksā ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

Biedrība "Ieskrien mežā"

Reģ. nr. 40008283977

A/S Swedbank 

LV94HABA0551046250156

Maksājuma mērķī norāda – Latvia TrailRace taku skrējiena dalības maksa, vārds, uzvārds

         *Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

         *Būs iespēja reģistrēties ONLINE, kā arī veikt pēdējā brīža reģistrāciju sacensību dienā.

Dalības maksu varēs samaksāt sacensību dienā, izņemot dalībnieka numuru. (Ierakstot komentārā)

*Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu 7 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, jāsamaksā 50% no dalības maksas, pārskaitot to uz organizatoru kontu.

7. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam:

 • laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus;

31KM distances dalībnieka obligātais ekipējums:

 • Uzlādēts mobilais telefons

 • Uz starta brīdi 500 ml ūdens

 • Medicīniskie plāksteri

 • Folija sega

63KM distances dalībnieka obligātais ekipējums:

 • Uzlādēts mobilais telefons

 • Uz starta brīdi 500 ml ūdens

 • Folija sega

 • Medicīniskie plāksteri

 • Lukturis (Starts 4:00)

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. 

Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni. Citiem sacensību dalībniekiem ir pienākums sniegt palīdzību dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas.

 

8. Uzvarētāju apbalvošana

Uzvarētāju noteikšanai tiks izmantota laika kontroles sistēma.

 • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie vīrieši un sievietes visās distancēs

 • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar piemiņas balvām.

Izlozes kārtībā tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki sacensību noslēgumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētajām balvām.

 

9. Distanču marķējums

Distances tiks marķētas ar bultām un papildus norādēm, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.

 

10. Tiesāšana, diskvalifikācija

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

 

11. Foto, video

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

12. Svarīga informācija

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

 

13. Force majeure

Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās vai citās Latvia TrailRace | biedrības "Ieskrien mežā" rīkotajās sacensībās.

14. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

 

15. Sacensību organizators

Biedrība "Ieskrien mežā"