©2018 by Inov-8 Latvia TrailRace. 

1. Mērķis

  • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kas ir dabai draudzīgs

  • Popularizēt skriešanu, liekot uzsvaru uz skriešanu pa takām (taku skriešana) kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu

  • Noteikt, kuri ir labākie skrējēji sacensībās piedāvātajās distancēs

  • Popularizēt taku skriešanu

2. Sacensību norises laiks un vieta

Inov-8 Autumn TrailRace 2019 taku skrējiens, neatkarīgi no laika apstākļiem, norisināsies Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 13 .oktobrī. (sacensību centrs tiks precizēts)

 

3. Sacensību programma 

 

13. 10.

 

9:00 - reģistrācijas atvēršana

11:00 - starts 15 km distancei

11:30 - starts 7 km distancei

14:00 - apbalvošana

 

4. Distances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dalībnieku vecuma grupas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inov-8 Latvija taku skrējienā drīkst piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

6. Reģistrācija/ Dalības maksa

Dalības maksu apmaksā ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

Biedrība "Ieskrien mežā"

Reģ. nr. 40008283977

A/S Swedbank 

LV94HABA0551046250156

Maksājuma mērķī norāda – Inov-8 Latvija taku skrējiena dalības maksa, vārds, uzvārds

         *Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

         *Būs iespēja reģistrēties ONLINE, kā arī veikt pēdējā brīža reģistrāciju sacensību dienā.

Dalības maksu varēs samaksāt sacensību dienā, izņemot dalībnieka numuru.

*Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu 7 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, jāsamaksā 50% no dalības maksas, pārskaitot to uz organizatoru kontu.

9. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam:

  • laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus;

  • distancē līdzi ņemt pilnībā uzlādētu mobilo telefonu;

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. 

Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni. Citiem sacensību dalībniekiem ir pienākums sniegt palīdzību dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas.

 

10. Uzvarētāju apbalvošana

Uzvarētāju noteikšanai tiks izmantota laika kontroles sistēma.

  • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie vīrieši un sievietes visās distancēs

  • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar piemiņas balvām.

Izlozes kārtībā tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki sacensību noslēgumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētajām balvām.

 

11. Distanču marķējums

Distances tiks marķētas ar bultām un papildus norādēm, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.

 

12. Tiesāšana, diskvalifikācija

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

 

13. Foto, video

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

14. Svarīga informācija

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

 

15. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

 

16. Organizators

Biedrība ‘’Ieskrien mežā’’

SUUNTO 7 km distance

OSveikals | Inov-8  15 km distance

95% distanču ved pa šaurām takām, stigām un maziem meža ceļiem. Liela daļa trases vijās gar Braslas krastiem. 15 km distances dalībniekiem divas reizes būs jāšķērso grants ceļš. Sastopamas stāvas nogāzes. Vēlams padomāt par apavu izvēli, jo noskrējieni un kāpumi var sasniegt ļoti stāvu lenķi - būs arī novilktas virves. 15 km distances dalībniekiem būs jāšķērso karjera - esiet piesardzīgi uz ''drakona spuras.'' Trases metīs lokus caur sacensību centru, tāpēc droši ņemiet līdzi atbalstītājus, jo arī viņiem būs ko redzēt! 

Grupa visiem tiem, kuru svars pārsniedz 100 kg. Šī grupa nepiedalās kopējā ieskaitē. Dalības maksa - Suunto 7 km / 12EUR , OSveikals | Inov-8 15 km / 15 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā jāmaksā ir pilna dalības maksa. 

Sacensību centra lokācija - https://goo.gl/maps/UCJkWRvsyb4nboFQ7