APRAKSTS

[...]

DISTANCES

 

31 KM un 63 KM distances ir ieguvušas ITRA – International Trail Running Association sertifikāciju ar attiecīgi 1 un 3 ITRA punktiem.

TRASE

GPX faili: 8 KM | 16 KM | 31 KM | 62 KM

SACENSĪBU PROGRAMMA

Datums:

2020.gada 30.maijs

Vieta:

Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads | karte

Reģistrācija:

30.maijā no 02:30 (29.maijā 19:00–22:00)

Starta laiki:

04:00 – 63 KM
09:00 – 31 KM
11:00 – 16 KM
11:30 – 8 KM
13:00 – 1 KM bērnu skrējiens

Apbalvošana:

15:00

Pie sacensību centra tiks izveidota “telšu pilsētiņa”, kur sacensību dalībnieku un atbalstītāji drīkst ierasties jau 29.maijā no 12:00 un izvietot savas teltis.

PAPILDUS NOTEIKUMI

Lūdzu iepazīties ar saistošajiem Latvia TrailRace rīkoto sacensību dalības noteikumiem!

Vecuma grupas:
8 KM un 16 KM skrējienu dalībnieki tiek iedalīti 3 vecuma grupās: jaunieši (1996.–2005.), pieaugušie (1979.–1995.) un veterāni (1978. un vecāki).
31 un 63 KM skrējienu dalībnieki tiek iedalīti 2 vecuma grupās: pieaugušie (1985.–2002.) un veterāni (1984. un vecāki).

Dzeršanas punkti:
63 KM skrējiena dalībniekiem būs 3 uzkodu un dzeršanas punkti – 18 km, 31 km un 53 km. 31 km ir distances viduspunkts un sacensību centrs, kurā zem telts būs iespēja atstāt savas mantas, paēst, atpūsties un saņemt medicīnisko palīdzību.

Kontrollaiks:
Sacensību finišs tiek slēgts 20:00.
63 KM skrējiena 1. apļa (31 km) kontrollaiks ir 8 h, 12:00.

Nūjotāji:
Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē) ar nosacījumu, ka dalībnieks veic distanci līdz finiša slēgšanas brīdim.

Obligātais ekipējums:
Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.
31 KM skrējiena dalībnieku obligātais ekipējums: uzlādēts mobilais telefons, uz starta brīdi vismaz 500 ml ūdens, medicīniskie plāksteri, folija sega.
63 KM skrējiena dalībnieku obligātais ekipējums: uzlādēts mobilais telefons, uz starta brīdi vismaz 500 ml ūdens, medicīniskie plāksteri, folija sega, lukturis.

Trases iepazīšanas skrējiens:
Latvia TrailRace rīko skrējienus pa sacensību trasi; vairāk informācija ir atrodama pie
treniņiem!

 

DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĀCIJA

 

Būs iespējama arī pēdējā brīža reģistrācija uz vietas sacensību dienā.

Reģistrēties | Pieteiktie dalībnieki