Running Up

Cēsu rudens 2020

Skriešanas sacensības

 

18. oktobris | Cēsu pils parks

Organizē:
Cēsu novada pašvaldība

sadarbībā ar biedrību "Ieskrien mežā"

1 km

BĒRNU SKRĒJIENS

plkst. 11:00

4 km

VESELĪBAS SKRĒJIENS

plkst. 11:30

8 km

IZTURĪBAS SKRĒJIENS

plkst. 11:30

Reģistrācijas forma
arrow&v
 
Sacensību nolikums
 

1. Mērķis
Popularizēt skriešanu un veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Cēsu novadā.

2. Organizatori
Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Ieskrien mežā"
Atbildīgā persona – biedrības “Ieskrien mežā” pārstāvis Edijs Dzalbs, 27821042, dzalbsedijs@gmail.com

3. Datums
2020. gada 18. oktobris, svētdiena

4. Norises vieta
Sacensību centrs – Cēsu pils parks, Cēsu pilsēta

5. Distances
1 km (bērnu skrējiens līdz 12 gadu vecumam ieskaitot, bez rezultātu fiksēšanas), starta laiks – plkst. 11:00, kontrollaiks 0,5 h
4 km, starta laiks – plkst. 11:30, kontrollaiks 1,5 h
8 km, starta laiks – plkst. 11:30, kontrollaiks 2,5 h
• Skrējiens notiek gan pilsētvidē pa dažāda seguma ceļiem un takām – ceļi ar smilts un grants segumu, asfalts, bruģēts ceļš, gan ārpus pilsētas – meža ceļi un takas.

 

 

 

 

 

 

[distanču attēlojums kartē]

 

 

 

 

 

 

 


6. Sacensību programma
10:00 – Reģistrēšanās sākums, numuru saņemšana visu distanču dalībniekiem
11:00 – Starts 1 km (bērnu skrējiena) distances dalībniekiem
11:30 – Starts 4 km un 8 km distanču dalībniekiem
13:00 – Sacensību laureātu apbalvošana vecuma grupās un kopvērtējumā

7. Vecuma grupas
U20: 2000. – 2009. dzimšanas gads
S/V30: 1981. – 1999. dzimšanas gads
S/V40+: 1980. dzimšanas gads un vecāki
4 km un 8 km sacensībās drīkst piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādītās vecuma grupas, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

8. Balvu fonds
Visi reģistrētie dalībnieki finišā saņem sacensību piemiņas medaļu.
Trīs ātrākie vīrieši un sievietes 4 km un 8 km distancēs absolūtajā un katras vecuma grupas ieskaitē tiks apbalvoti ar laureātu medaļām un piemiņas balvām.
Izlozes kārtībā tiks apbalvoti arī vairāki dalībnieki ar sacensību rīkotāju un atbalstītāju sarūpētajām pārsteiguma balvām.

9. Dalībnieku pieteikšanās
Dalībnieku reģistrācija
internetā ir iespējama līdz 14. oktobra, trešdienas, dienas beigām!
Pēdējā brīža reģistrācija ir iespējama (par paaugstinātu maksu) arī sacensību dienas rītā pirms starta sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika.
Dalības maksā ir iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, dzirdināšanas punkti trasē, piemiņas medaļa visiem, kas finišējuši kādā no distancēm, bezmaksas foto galerija un video apskats, 4 km un 8 km distanču dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana.
Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

10. Dalībnieku skaits
Sacensību kopējais dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 1000 personām.

11. Dalības maksa
5,00 EUR – 4 km un 8 km distanču dalībniekiem, reģistrējoties internetā līdz 14. oktobrim (ieskaitot)
7,50 EUR – 4 km un 8 km distanču dalībniekiem, reģistrējoties sacensību norises dienā sacensību centrā
Bezmaksas – 1 km bērnu skrējiena dalībniekiem

Sacensību dalības maksu ir iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu: biedrībai "Ieskrien mežā", reģ. nr. 40008283977, A/S Swedbank konts LV94HABA0551046250156. Lūgums maksājuma mērķī norādīt – "CRS2020 dalības maksa, [dalībnieka vārds, uzvārds]".

12. Dzeršanas punkti
Distancē atradīsies viens (4 km distancei) un divi (8 km distancei) dzeršanas punkti. Tāpat arī finiša zonā būs pieejams ūdens.

13. Pārējie noteikumi

Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē) ar nosacījumu, ka dalībnieks veic distanci līdz trases kontrollaikam.

Sacensības notiek marķētās trasēs. Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai par marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas apliecinājumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot sacensību centru un trasi un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz dzeršanas punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.

Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku par sabiedriskās kārtības normu un skrējiena nolikuma prasību neievērošanu. Sacensību rīkotājiem ir arī tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās. Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtos foto un video materiālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajām personām.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās.

Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensību dienai. Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Pieteiktie dalībnieki
1 km (bērnu skrējiena) distance
4 km distance
8 km distance
 
Sacensību atbalstītāji
cesu novads.png
© Ieskrien mežā | 2020